YÖNETİM KURULU

Fatih DİNÇ

Başkan

fatihdinc@spoyder.com

Mehmet İNAN

2. Başkan

mehmetinan@spoyder.com

Muhammet ŞAHİN

Genel Sekreter

muhammedsahin@spoyder.com

Çağrı ŞAHİN

Muhasip - Sayman

cagri@hotmail.com

Uğur ÖZER

Basın - Medyadan ve Eğitim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı

ugurozer84@hotmail.com

İbrahim DOĞAN

Bürokrasiden Sorumlu Başkan Yardımcısı

ibrahimdogan@spoyder.com

Mehmet Emin GÜRCAN

Organizasyon İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı

mehmetemingurcan@gmail.com