Spoyder Yazı - SPOYDER NEDİR? 
SPOYDER
admin
iletisim@spoyder.com

Derneğimizin yeni internet sitesi hayırlı olsun

Yeni internet sitemiz hayırlı olsun...

                                     SPOYDER NEDİR?

            1998–99 eğitim döneminde, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde oluşturduğu Spor Yöneticiliği Bölümüne kayıt yaptıran 1. ve 2. öğretim öğrencilerinden oluşan bir komiteyi 2000 yılında oluşturmuştuk. Günümüzde dahi tam olarak tanıtılamayan ve tanımlanamayan Spor Yöneticiliği kavramının hem kamu kuruluşlarında hem de kamuoyunda tanımlanmasını amaçlayan komitemiz; o dönem Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Araştırma Görevlisi olan,  Doç. Dr. Tekin ÇOLAKOĞLU’NUN önderliğinde ve birçok hocamızın desteğiyle özellikle istihdam alanı oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmıştı. İlk olarak Üniversitemizden mezun olduğunu öğrendiğimiz dönemin Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ’YÜ ziyaret ederek, hem Spor Yöneticiliği kavramını hem de yapılması gerekenler noktasındaki beklentilerimizle birlikte istihdam alanı açılmasına yönelik taleplerimizi arz etmiştik. Dönemin G.S. G.M. Genel Müdürü Kemal MUTLU’YU yanımızda telefonla arayarak çeşitli talimatlar veren Sayın Bakan, konunun takipçisi olacağı sözünü vermiş ve takipçisi olmuştu. Aynı gün dönemin koalisyon hükümetini oluşturan partilerden M.H. P. Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Hayrettin ÖZDEMİR ve M.H. P. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Şefkat ÇETİN’İ ziyaret ederek konuyla ilgili bilgi vererek destek sözü almıştık.

          Kısa bir süre sonra dönemin G.S. G.M. Genel Müdürü Kemal MUTLU’YU da ziyaret edip yeni açılacak personel alımlarının Spor Yöneticiliği Bölümü mezunlarından olacağı sözünü almıştık. Aynı sene alınan Spor Uzmanı kadrolarında Spor Yöneticiliği Mezunlarının alınması yönündeki çalışmalar, henüz bölümlerimiz mezun vermediğinden dolayı bir sonraki personel alımlarına ertelenmişti. Daha sonraki dönemlerde personel alımları; yakından bildiğiniz gibi, az sayıda gerçekleşmiş, taleplerimiz ve beklentilerimizi karşılamamıştır. İşte bu süreç başladığından beri aklımızda olan dernekleşme taleplerimiz hep arkadaş arası sohbetlerde sıkışmış ancak bir türlü kurumsal bir varlığa ulaşamamıştı.

          Kısa bir süre önce çeşitli vesilelerle bir araya gelen arkadaşlarımızın ortaklaşa aldığı karar ve bu kararı tetikleyici çeşitli olaylar neticesinde Spor Yöneticileri Derneğini 24 kişilik kalabalık bir kurucular heyetiyle kurma imkânına ulaştık. Bu güne kadar birkaç arkadaşımızın özverili çalışması neticesinde önemli bir mesafe kat etmiş olan derneğimizin bundan sonra daha da ileriye gitmesini sağlamak maksadıyla oluşturduğumuz yeni yönetimimiz, tamamen akademik özelliği olan arkadaşlardan oluşmuştur. İlk komitemizden bu güne kadar geçen sürede birçok girişimde bulunmamıza rağmen istediğimiz sonuca ulaşamasak ta azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Çeşitli olumlu emareler aldığımız bu yolda sizlerin desteği ile neticeye ulaşacağımızdan eminiz.

          Derneğimizin genel olarak amaçları şu şekildedir; Dernek, spor ve spor yöneticiliği alanında ülkemize ve Türk Milletine maddi, manevi ve akademik katkıda bulunmak, faaliyet yapmak, Türkiye ve Türk Dünyası ile arasındaki kardeşlik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi yönünde spor alanında faaliyetlerde bulunmak, amacı ile kurulmuş ve hizmet konuları aşağıda sunulmuştur.

         1- Spor yöneticiliğinin önemini vurgulamak, gerekliliğini ortaya koymak,

         2- Akademik çalışmalar yapmak, desteklemek,

         3- Spor yöneticiliğinin sorunlarıyla ilgilenmek, Spor Yöneticiliğinin meslek grubu olarak tanınmasını ve etkinliğini temin etmek.

         4- Her türlü spor faaliyetlerinin gelişimini sağlayıcı çalışmalarda bulunmak,

         5- Spor yönetimi alanın da istihdam artırıcı çalışmalar yapmak,

         6- Amatör ya da profesyonel kulüp, spor şirketi, federasyonlar ve sporla ilgili diğer kuruluşlarda spor yöneticiliğinin gelişimini sağlamak,

         7- Topluma sporu sevdirmek, spor alanında yeniliklerin topluma ya da ilgili kuruluşlara aktarımını sağlamak

         8- Spor Yöneticileri arasında mesleki işbirliği ve koordinasyon tesis etmek, sosyal dayanışmayı yaratmak, kuvvetlendirmek ve geliştirmek.

         9- Spor Yöneticiliği çalışma hayatında işveren-is gören ilişkilerinin olumlu ve yasal koşullar içinde gelişmesini sağlamak ve böylece is barısını korumaya çalışmak.

        10- Diğer ülkelerde Spor Yöneticiliği alanındaki gelişmeleri takip etmek, ilgili yerlerle ve toplumla paylaşmak.          

         Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

         1-Spor Yöneticiliğinin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

         2-Ücretli ya da ücretsiz Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

         3-Kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

         4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,        

         5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

         6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

         7-Üyelerinin yararlanmaları ve bos zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

         8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

         9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

        10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

         11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

         12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, isçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adi geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

         13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

         14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

        15-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

        16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, spor kulübü veya şirketi, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

        17- Faaliyet alanlarıyla ilgili akademik çalışma yapmak, yapana yardımcı olmak, gerekirse maddi destek sunmak, burs vermek,

        18- Dernek üyeleri ve yöneticilerinin derneğin faaliyet alanlarıyla ilgili hukuksal taleplerini karşılamak, takibini yapmak,

        19- Türkiye ve Türk Dünyası arasındaki kardeşlik ve sosyal bağıları güçlendirici spor faaliyetleri ve organizasyonları yapmak, bu amaçla çalışmalar yürütmek.        

 

                                                       Spor Yöneticileri Derneği Başkanı       

                                                                          Fatih DİNÇ  

Henüz yorum yapılmamış ilk yorumu siz yapın.