Kongreye Davet

Kongreye Davet

Konya’da düzenlenecek olan 3. Uluslararası Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor Konferansını sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu konferans, engelli bireylerde beden eğitimi ve spor konularında araştırmalar yapan araştırmacıları tekrar bir araya getirmeyi hedeflemektedir. 

Engelli bireylerin hayata daha sıkı bağlanmaları, yaşam sevinçleri ve mutluluklarını artırmada beden eğitimi ve spor önemli bir yer tutmaktadır. Konferansımız, araştırmacıların yanı sıra sosyal sorumluluk bilincine sahip kişi ve kuruluşların ortak bir zeminde buluşmasını sağlayarak engellilerin spor ve egzersiz yardımıyla ne tür kazanımlar sağlayabileceğine ilişkin fikirlerin alanında uzman kişilerin tarafından tartışılmasına olanak sağlayabilecektir.

Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda katılımcının yer alacağı konferansımızda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Dünya Pilot Kültür Şehri seçilen bir tarih ve kültür şehri olan Konya’da buluşmak dileği ile…

Kongre Yürütücülüğü ve telif hakları Konya Eğitim Gençlik ve Spor kulübü derneğine aittir.

Özel yetenek sınavlarına Engelli Bireylerin de dahil edilmesi ve eğitim ve öğretim süresince karşılaşılan problemin ve belirsizliklerin çözümü amacıyla, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi koordinatörlüğünde 3. Uluslararası Engelliler de Beden Eğitimi ve Spor Kongresi bünyesinde 21 Ekim 2017 tarihinde “Engelli Öğrenci Adayların Özel Yetenek Sınavlarına Katılımı ve ÖğrenimleriÇalıştayı” planlanmaktadır. Engelli sınıflandırmalarının oldukça farklılık göstermesi, öğretim elemanı ve fiziki şartların yetersizliği, engellilerin özel yetenek sınavlarında ve eğitim- öğretim uygulamalarında büyük sorunlarla karşılaşılmasına sebebiyet vermektedir. Üniversitelerin de büyük bir çoğunluğunun farklı uygulamalara yer vermesi bu konuda hala belirsizliğin sürmesine neden olmaktadır. Bu konunun çözüme kavuşturulması ve genel bir uygulama yolunun bulunması düşüncesi ile Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği Bölümü bulunan üniversiteler ve Engelli öğrenci biriminlerinden katılımcıların sağlanması ile Yüksek Öğretim Kurumundan konu ile ilgili olarak yetkililerin katılması çalıştaya büyük katkı sağlayacaktır. Çalıştayda ele alınacak konular ekte yeralmaktadır.
Çalıştay Tarih: 21 Ekim 2017
ÇalıştayYeri : Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri fakültesi
Başlama Saati: 09.30 

Öğr.Gör.AhmetBozdam
3.Uluslararası Engellilerde 
Beden Eğitimi ve Spor
Kongresi Başkanı

ÇalıştayKonuları ve Bölümleri Çalıştay aşağıda belirtilen konular üzerinde öncelikle grup çalışmaları şeklinde başlayıp daha sonra tüm konuların birlikte alınması ile devam edecektir. Katılımcılar çalışmak istedikleri grupları önceden belirleyebilir. 

1. Engelli Öğrenci adaylarının Özel yetenek sınavına Başvuruları ve uygulamaları

 • a. Sınavlara katılabilecek Engellilerin,engel türleri ve derecelerinin belirlenmesi
 • b. Engel tür ve derecelerinegöre sınav uygulamalarının tespiti
 • c. Engelli adaylar için kontenjan belirlenip belirlenmemesi
 • d. Diğer

2. Engelli Öğrencilerin Eğitim Öğretim Dönemi

 • a. Öğrencilerin uygun bölümleri tercihleri
 • b. Uygulama dersler için engelli öğrencilere göre uyarlamaların yapılması
 • c. Öğretim Elemanlarının bu konularda gelişimi için seminer kurs verilmesi
 • d. İşitme,Görme,Bedensel ve Zihinsel Engelli öğrencilerin ve öğretim elemanlarının karşılaştıkları sorunlar
 • e. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik bölümü dışındaki diğer bölümler de yer alan Engelli öğrencilerin bir kısmı öğretmenlik formasyonu uygulaması ile öğretmen olabilmeleri ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne bu öğrencilerin alınıp alınmaması
 • f. Sınavı kazanan adayların bilişsel öğrenme becerilerine hazır olunuşluğu
 • g. Millilik derecesi ile YÖK tarafından yerleştirilen öğrencilerin durumları
 • h. Binaların Engellilere uygunluk durumları
 • i. Diğer öğrenciler ile karma eğitim veya ayrı eğitim verilip verilmeyeceği
 • j. Diğer

3. İstihdam

 • a. Öğrencilerin mezuniyetleri sonrası istihdamları ve karşılaşılan sorunlar
 • b. Diğer
Spoyder Ansiklopedi - Tüm Ansiklopedi