Kurucular

Fatih DİNÇ

Fatih DİNÇ

Başkan
Mehmet İNAN

Mehmet İNAN

2. Başkan
  Muhammet Şahin

  Muhammet Şahin

  Genel Sekreter
  Doç. Dr. Sümmani Ekici

  Doç. Dr. Sümmani Ekici

  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

  Kadro Birimi

  Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği Bölümü / Spor Yöneticiliği Abd

  Öğrenim Bilgileri

  Lisans

  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 09.09-1993
  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 09.09-1993

  Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi Sağlık Biimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor A.B.D 09.09-1997

  Doktora

  Gazi Üniversitesi Sağlık Biimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor A.B.D 09.09-2002

  Yayin Bilgileri

  SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

  1-) EKİCİ.,S., KOCABIÇAK.,Y., 2016. Investigation of Applicability of the Sport Life Coaching on the Mentally Retarded Individuals. Ethno Med
  2-) EKİCİ.,S., SARI.,İ., SOYER.,F., ÇOLAKOĞLU.,T., 2012. Does multiple intelligences predict leadership behaviors of physical education and sport students in Turkey. Energy Education Science and Technology
  3-) EKİCİ.,S., 2011. Burnout levels of sport managers in provincial organizations of Turkish Youth and Sport General Directorate, Vol.5 (15), pp. 7162-7164, August, 2011.. African Journal of Business Management

  SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

  1-) Çalışkan Kadir, Ekici Sümmani, 2017. Spor eğitimi verenyükseköğretimkurumlarındaki öğretimelemanlarının örgütselsinizm algıları ile örgütselbağlılıklarının araştırılması. Journal Of Human Sciences
  2-) Ekici Sümmani, 2017. THE INVESTIGATION OF SUBMISSIVE BEHAVIORS AND SELF-RELIANCE LEVELS OF MOUNTAINEERS. European journal of Physical Education and Sport Science
  3-) Ekici Sümmani, Hacıcaferoğlu Burhanettin, Çalışkan Kadir, 2017. Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Spor Örgütlerinde Çalışan Yöneticilerin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi. CBÜ Bed Eğt Spor Bil Dergisi
  4-) Eskiler.,E., Ekici.,S., Soyer.,F., Sari.,I., 2016. The Relationship between Organizational Culture and Innovative Work Behavior for Sports Services in Tourism Enterprises. PHYSICAL CULTURE AND SPORT. STUDIES AND RESEARCH
  5-) EKİCİ.,S., ÖNTÜRK.,Y., KARAFİL.,Y., 2016. Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi. Journal of Human Sciences
  6-) EKİCİ.,S., KİRCAN.,T., 2016. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kamplarına Katılan Bireylerin Sosyal Uyumlarının Bazı Değişkenlere Göre Araştırılması . Journal Of Human Sciences
  7-) Belli Emre, Bedir Deniz, Ekici Sümmani, Gürbüz Ali, 2016. AN ANALYSIS OF PSYCHOLGICAL OUTCOMES OF THE PARENTS OF THE CHILDREN ATTENDING THE SUMMER SPORTS SCHOOL AT ATATÜRK UNIVERSITY. Physcal Education and sport Faculty Galati
  😎 Göksel Ali Gürel, Ekici Sümmani, Hacıcaferoğlu Burhanettin, 2016. KAMU PERSONELİNİN TWITTER KULLANIMININ KURUMSAL İMAJA ETKİSİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNDE YÖNETİCİ POZİSYONUNDA ÇALIŞAN BİREYLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Spor Bilimleri Dergsi Nigde
  9-) Ekici Sümmani, Öntürk Yavuz, Karafil Ahmet Yavuz, 2016. Analysis on Basic Psychological Needs of the Students Studying in Higher Education İnstitutions Offering Sports Education. Journal of Hunan Sciences
  10-) SARI.,İ., EKİCİ.,S., SOYER.,F., ESKİLER.,E., 2015. Does Self-Confidence Link to Motivation? A Study in Field Hockey Athletes. Journal Of Human Sport&Exercise
  11-) EKİCİ.,S., HACICAFEROĞLU.,B., SARI.,İ., KARAFİL.,S., 2013. Examining identification levels of sports spectators in terms of various demographic characteristics. . International Journal of Academic Research
  12-) GÖKSEL.,G., EKİCİ.,S., 2013. RESEARCH ON CUSTOMER SATISFACTION IN ENTERPRISES PROVIDING WATER SPORTS SERVICE. The Online Journal of Recreation and Sport
  13-) HACICAFEROĞLU.,B., EKİCİ.,S., 2012. Analysis of Leaderhip Behaviors of Candidates For Step-Aerobic Coaching Within The Scope of Sports For Everybody . The Online Journal of Recreation and Sport
  14-) Belli.,E., EKİCİ.,S., 2012. Ege Bölgesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıklarının Araştırılması. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi
  15-) EKİCİ.,S., 2011. Multiple intelligence levels of physical education and sports school students. Educational Research and Review
  16-) EKİCİ.,S., BAYRAKTAR.,A., Hacıcaferoğlu.,B., 2011. Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Tutumlarının İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilileri Dergisi
  17-) EKİCİ.,S., ÇOLAKOĞLU.,T., BAYRAKTAR.,A., 2011. Dağcılık Sporuyla Uğraşan Bireylerin Bu Spora Yönelme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  18-) ESKİLER.,E., EKİCİ.,S., SARI.,İ., SOYER.,F., HACICAFEROĞLU.,B., 2011. Physıcal Educatıon And Sport Teacher Candıdates’ Attıtudes Towards Educatıonal Technologıes. Scıentifıc Report Series Physical Education and Sport
  19-) EKİCİ.,S., 2011. The Effect Of Positive And Negative Mood On Motivation To Succeed Of Elite Athletes. Uluslararası İnsan Bilileri Dergisi
  20-) EKİCİ.,S., BAYRAKTAR.,A., ODABAŞ.,K., 2010. Emniyet Müdürlüğü Personelinin Boş Zamanları Değerlendirme Alışkanlıklarının Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  21-) EKİCİ.,S., BAYRAKTAR.,A., UGUR.,O., 2009. Ortaöğretim kurumlarındaki Yöneticilerin ve Öğrencilerin Ders Dışı Etkinliklere Bakış Açılarının İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilileri Dergisi
  22-) EKİCİ.,S., BELLİ.,E., GÜRBÜZ.,A., 2009. Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası İnsan Bilileri Dergisi
  23-) EKİCİ.,S., BELLİ.,E., ÇALIŞKAN.,S., 2009. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Çalışanlarının İş Doyum Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  24-) ZORBA.,E., EKİCİ.,S., TEKİN.,A., MOLLAOĞLLARI.,H., BABAYİĞİT.,G., 2007. He Investigation of Sport And Health In Elderly . CNOPT SPORT& SCIENCE
  25-) Tekin.,A., EKİCİ.,S., 2005. Antique Sports Places in Anatolia 10(3), 175-186, 2005.. Journal of Sport & tourisim,
  26-) Tekin.,A., EKİCİ.,S., çolakoğlu.,T., 2005. Engelli Çocuklarda Bütünleşme: Kamp ve Kamp Personelinin Önemi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

  1-) Çağlayan Atakan, Ekici Sümmani, Öntürk Yavuz, Bingöl Erkan, Altay Bahadır, 2017. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖRENÖĞRENCİLERİ SPORA TEŞVİK EDEN UNSURLARIN İNCELENMESİ. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilileri dergisi
  2-) Yıldız Yasin, Ekici Sümmani, 2017. SPORUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE MUTLULUK VE SOSYLALLEŞME DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ1. Nigde Üniversitesi Beden Eğitimi ve spor Bilimleri Dergisi
  3-) ÖZTÜRK.,D., EKİCİ.,S., 2014. SPOR ORGANİZASYONLARI DÜZENLEYEN İL TEMSİLCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİN ARAŞTIRILMASI. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  4-) Belli.,E., DEMİREL.,N., GÖKSEL.,G., EKİCİ.,S., KATKAT.,D., 2013. Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Araştırılması. Beden Eğitimi ve spor Bilimleri Dergisi
  5-) Belli.,E., EKİCİ.,S., ÜNAL.,H., 2012. Ege Bölgesindeki Gençlik Ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Personelin İş Tatmin Düzeylerinin Araştırılması. Spor Yönetimi Ve Bilgi Teknolojileri Dergisi
  6-) ÜNAL.,H., EKİCİ.,S., GERİ.,S., 2012. Alt Sosyo-Ekonomik Yapıya Sahip Ailelerin. Spor Yönetimi Ve Bilgi Teknolojileri Dergisi
  7-) ÜNAL.,H., EKİCİ.,S., 2008. Sosyal Spor Pazarlaması. Spor Yönetimi Bilgi Teknolojisi Dergisi
  😎 EKİCİ.,S., ÇOLAKOĞLU.,T., 2005. Farklı Yaş Grubu Gençlerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Kamplarından Yararlanma Düzeylerinin Karşılaştırılması 25(2),145-156, 2005, Ankara.. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,
  9-) EKİCİ.,S., YENEL.,F., 2002. Yüksek Öğretim Gençliğinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları ve Turizme Katılımları Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  10-) Açıköz.,M., EKİCİ.,S., Çolakoğlu.,T., 2001. Bir Eylem Türü olarak Sporun Eylem Felsefesi Çerçevesinde Sorgulanımı ve Sporun Müesseseleştirilmesi Sürecinde Yönetim Olgusunun Açılımı. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

  Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

  1-) Çalışkan Kadir, Ekici Sümmani, Hacıcaferoğlu Burhanettin, Yaraş Abdurahman, 2017. Futbol Taraftarlarının Motivasyon Faktörlerinin Araştırılması: Muğla İli Özelinde Galatasaray Spor Kulübü Örneği. Dünya Spor Bilimleri Kongrsi
  2-) Zorba Ercan, Göksel Ali Gürel, Zorba Havva Nur, Ekici Sümmani, Caz Çagdaş, 2017. Basketbol hakemlerinin Sürekli kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İBAD
  3-) YILDIZ.,Y., EKİCİ.,S., 2016. The effect of sports on university students’ levels of happiness and socialization “ . ERPA International Congresses on Education 2-4 June 2016 Sarajevo/Bosnia and Herzegovina
  4-) Özmaden.,M., Yıldız.,Y., Ekici .,S., Dohman.,Z., 2016. Sporun üniversite öğrencilerinde mutluluk düzeyine etkisinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi . ERPA International Congresses on Education 2-4 June 2016 Sarajevo/Bosnia and Herzegovina
  5-) KARAKOÇ.,B., EKİCİ.,S., 2015. 2010 DÜNYA BASKETBOL ŞAMPİYONASININ SPOR TURİZMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ . Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi (Usbak) 30-nisan 3 mayıs 2015
  6-) SARI.,İ., EKİCİ.,S., SOYER.,F., TOROS.,T., 2013. Takım Birlikteliği ve Hedef Yönelimi Arasındaki İlişki: Plaj Hentbolcuları Üzerine Bir Araştırma. 55. ICHPER ANNIVERSY WORLD CONGRESS & EXPOSITION
  7-) SARI.,İ., EKİCİ.,S., SOYER.,F., TOROS.,T., 2013. Takım Birlikteliği ve Hedef Yönelimi Arasındaki İlişki: Plaj Hentbolcuları Üzerine Bir Araştırma. 55 ICHPER. SD Anniversary World Congress&Exposition December 19-21
  😎 EKİCİ.,S., HACICAFEROĞLU.,B., SARI.,İ., KARAFİL.,Y., 2012. Taraftarların Özdeşleşme Düzeylerinin Çeşitli Demografik Özellikler Açısından İncelenmes. 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi
  9-) GÖKSEL.,G., EKİCİ.,S., 2012. Su sporları Hizmeti Sunan İşletmelerde Kadın Müşterilerin Memnuniyetinin Araştırılması. 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizm Kongresi
  10-) ÖZTÜRK.,D., EKİCİ.,S., 2011. Okul Sporları Türkiye Final Müsabakalarına Katılan Sporcuların Müsabaka Sırasındaki Empatilerinin Araştırılması. 22.nd TAFİSA World Congress Sport For All: Bulilding Bridges
  11-) HACICAFEROĞLU.,B., EKİCİ.,S., BAYRAKTAR.,A., ÖZTÜRK.,D., 2011. Herkes İçin Spor Kapsamında Step-Aerobik Antrenörlüğüne Aday Bireylerin Liderlik Davranışlarının (Anlayış Gösterme Boyutu) Bakımından İncelenmesi. 22.nd TAFİSA World Congress Sport For All: Bulilding Bridges
  12-) ESKİLER.,E., EKİCİ.,S., SARI.,İ., SOYER.,F., HACICAFEROGLU.,B., 2011. Physical Education and Sport Teacher Candidates Attitudes Towards Educational Technologies. 4th Annual International Conference Physical Education Sport and Health
  13-) EKİCİ.,S., Belli.,E., Ünal.,H., Öntürk.,Y., 2010. Investigation of Vision Developping Attitudes of University Students. 11th International Sport Sciences Congress
  14-) ÜNAL.,H., EKİCİ.,S., GERİ.,S., 2009. Alt Sosyo- Ekonomik Yapıya Sahip Ailelerin Çocuklarına Spor Yaptırma Düşüncelerinin İncelenmesi (Muğla örneği). Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi
  15-) EKİCİ.,S., ÖZTÜRK.,D., ESEN.,C., BAYRAKDAR.,A., 2009. Muğla Ünivesitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi
  16-) EKİCİ.,S., HACICAFEROĞLU.,B., AKTEPE.,M., 2009. Lise ve Dengi Okullarda Okuyan Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının Araştırılması. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi
  17-) EKİCİ.,S., MOLLAOGULLARI.,H., BAYRAKDAR.,A., 2008. Süper Ve 1. Amatör Kümelerde Futbol Oynayan Futbolcuların Sosyo-Ekonomik Düzeylerinin Karsılaştırılması. 10th International Sport Scıences Congress
  18-) EKİCİ.,S., ÇOLAKOĞLU.,T., 2008. Dağcılık Sporuyla Uğraşan Bireylerin Bu spora Yönelme Nedenleri Üzerine Etkileri Üzerine bir Araştırma. 10th International Sport Scıences Congress
  19-) EKİCİ.,S., MOLLAOGULLARI.,H., DEMİREL.,Ö., 2007. Comparison for Foreigns and Natives According to the Recreational Activity in Touristic Places. KCTOS: Knowledge Cretivity and Transformations of Societies
  20-) .,., .,., .,., .,., .,., 2006. Marmaris’teki Seyahat Acentelerinin Müşterilerine Sundukları Rekreasyonel Sportif Animasyon Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
  21-) EKİCİ.,S., CAN.,S., ZORBA.,E., MOLLAOĞULLARI.,H., KUŞÇU.,A., 2006. Yerel Yönetimlerde (Belediyelerde) Rekreasyonun Yeri ve Belediyelerin Rekreasyon Faaliyetlerine Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. 9. Uluslararası Spor Bilimler Kongresi
  22-) EKİCİ.,S., CAN.,S., BEYAZ.,Ö., 2006. Muğla üniversitesi ile Adnan Menderes Üniversitesindeki Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarının Yapıyı Kurma Boyutu Yönünden Karşılaştırılması. 9. Uluslararası Spor Bilimler Kongresi
  23-) EKİCİ.,S., ÖCAL.,K., KOCABIYIK.,G., 2006. The Effects of Recreational Activites on Physical Development of Mental Disabilities. 4th International Scientific Congress
  24-) TOGO.,T., ÖCAL.,K., EKİCİ.,S., 2006. 11-14 Yaş Grubu Erkek Öğrencilerin Serbest Zamanlarında Yaptıkları Basketbol Aktivitesinin Kişilik (Benlik) Yapıları Üzerine Etkisi. 9. Uluslararası Spor Bilimler Kongresi
  25-) EKİCİ.,S., ZORBA.,E., SAYGIN.,Ö., BABAYİĞİT İREZ.,G., ACET.,S., 2005. Investigate The Effects Of 8 Weeks Physical Activity Programs On Some Physical Fitness Parameters Of 65-85 Ages Who Living In Residant Care Facilities. The 46th ICHPER
  26-) ZORBA.,E., İREZ BABAYİĞİT.,G., EKİCİ.,S., MOLLAOĞULLARI.,H., TEKİN.,A., 2005. The Investigation Of Sport Habits And Health In Elderly. The 46th ICHPER
  27-) BABAYİĞİT iREZ.,G., EKİCİ.,S., ÇAĞLAV.,F., SAYGIN.,Ö., KORKUSUZ.,F., 2005. The EffectS of 8 Weeks Pilates Exercise on Balance and Flexibility in 40-45 Ages Women. The 46th ICHPER

  Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

  1-) Ekici Sümmani, Göksel Ali Gürel, Zorba Havva Nur, Caz Çagdaş, 2017. Futbol Hakemlerinin Öz Güven Düzeylerinin incelenmesi. İBAD
  2-) ESKİLER.,E., SOYER.,F., EKİCİ.,S., 2014. An Investigation of the Entrepreneurial Orientation on the Marketing Capability: An Application Offering Sports Services in the Tourism Business. ERPA International Congress on Education

  Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

  1-) SOYER.,F., EKİCİ.,S., KAYA.,A., ESKİLER.,E., 2013. The Relationship of Learning Orientation and Marketing Capability . 9th EBES CONFERENCE – ROME
  2-) ESKİLER.,E., EKİCİ.,S., SARI.,İ., SOYER.,F., 2013. The Relationship between Organizational Culture and Innovative Work Behavior in Tourism Corporations Which Market Sports Services. 9th EBES CONFERENCE – ROME
  3-) KURTİÇ.,N., EKİCİ.,S., ESKİLER.,E., SOYER.,F., 2013. The Relationship of Market Orientation Learning Orientation: A Study in Sports Tourism. 9th EBES Conference- ROMA
  4-) ESKİLER.,E., EKİCİ.,S., SARI.,İ., SOYER.,F., 2012. Investıgatıon of Organızatıonal Conflıct Management Strategıes Accordıng To Some Demographıc Characterıstıcs (An Example of Provıncıal Dırectorates of Youth And Sports In Turkey . 2012 Shanghaı International Conferan on Social Sciencece
  5-) EKİCİ.,S., HACICAFEROĞLU.,B., BAYRAKTAR.,A., SİNCAR.,T., 2011. Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde Çalışanların Motivasyon Düzeylerinin İncelenmes. 22.nd TAFİSA World Congress Sport For All: Bulilding Bridges
  6-) Günebakan.,T., EKİCİ.,S., ADİLOĞULLARI.,İ., ŞAHİN.,H.MURAT., ÖLMEZ.,İ., 2009. Sağlıklı Yaşam ve Fitness Merkezleri Üyelerinin(müşteri) Tatmin Düzeyleri. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi
  7-) Günebakan.,T., EKİCİ.,S., BAYRAKDAR.,A., 2009. Spor Federasyonlarında Çalışan Yönetici ve Personelin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi

  SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

  1-) . 2015. The Anthropologist (T-Anth). Hakemlik Sayısı: 1
  2-) . 2015. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2000- ). Hakemlik Sayısı: 2
  3-) . 2014. The Anthropologist (T-Anth). Hakemlik Sayısı: 1

  SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

  1-) . 2016. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2000- ). Hakemlik Sayısı: 1

  SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

  1-) Ortaöğretim kurumlarındaki Yöneticilerin ve Öğrencilerin Ders Dışı Etkinliklere Bakış Açılarının İncelenmesi – Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
  2-) Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Tutumlarının İncelenmesi – Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:8
  3-) Dağcılık Sporuyla Uğraşan Bireylerin Bu Spora Yönelme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma – Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
  4-) Does Self-Confidence Link to Motivation? A Study in Field Hockey Athletes – Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:4
  5-) The Effect Of Positive And Negative Mood On Motivation To Succeed Of Elite Athletes – Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
  6-) Farklı Yaş Grubu Gençlerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Kamplarından Yararlanma Düzeylerinin Karşılaştırılması 25(2),145-156, 2005, Ankara. – Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
  7-) Multiple intelligence levels of physical education and sports school students – Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
  😎 Multiple intelligence levels of physical education and sports school students – Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
  9-) Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma – Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:3
  10-) Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma – Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
  11-) Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma – Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1

  Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

  1-) Multiple intelligence levels of physical education and sports school students – Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
  2-) Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Tutumlarının İncelenmesi – Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
  3-) Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Tutumlarının İncelenmesi – Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
  4-) Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma – Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2
  5-) Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma – Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1

  Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

  1-) Antique Sports Places in Anatolia 10(3), 175-186, 2005. – Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:0

  Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

  1-) Tez Adı: SPOR EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI. Konu: Spor ve Spor Örgütleri. Kadir-ÇALIŞKAN. 2016
  2-) Tez Adı: Sportif Yaşam Koçluğunun Zihinsel Engelli Bireylerde Uygulanabilirliğinin Araştırılması. Konu: Sportif Yaşam Koçluğunun Zihinsel Engelli Bireylerde Uygulanabilirliğinin Araştırılması. ALİ YİGİT. 2015
  3-) Tez Adı: Spor Yapan Ve Spor Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi. Konu: Spor Yapan Ve Spor Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi. YASİN. 2015
  4-) Tez Adı: Gençlik Ve Spor Bakanlığı Gençlik Kamplarına Katılan Bireylerin Sosyal Uyumlarının Bazı Değişkenlere Göre Araştırılması. Konu: Gençlik Ve Spor Bakanlığı Gençlik Kamplarına Katılan Bireylerin Sosyal Uyumlarının Bazı Değişkenlere Göre Araştırılması. TUGAY . 2015
  5-) Tez Adı: Su Sporları Hizmeti Sunan İşletmelerde Müşteri Memnuniyetinin Araştırılması . Konu: su Sporları Hizmeti Sunan İşletmelerde Müşteri Memnuniyetinin Araştırılması . ALİ GÜRL . 2012
  6-) Tez Adı: Spor Organizasyonları Düzenleyen İl Temsilcilerinin Karşılaştıkları Problemlerin Araştırılması”,. Konu: Spor Organizasyonları Düzenleyen İl Temsilcilerinin Karşılaştıkları Problemlerin Araştırılması. DEMET . 2011
  7-) Tez Adı: 2010 Dünya Basketbol Şampiyonasının spor Turizmi ve Ekonomik Etkileri Acısından İncelenmesi”. Konu: 2010 Dünya Basketbol Şampiyonasının spor Turizmi ve Ekonomik Etkileri Acısından İncelenmes. BİLAL . 2011
  😎 Tez Adı: “Ege Bölgesindeki Gençlik Spor İl Müdürlüğünde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıkları Ve İş Tatmin Düzeylerinin Karşılaştırılması”, . Konu: “Ege Bölgesindeki Gençlik Spor İl Müdürlüğünde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılıkları Ve İş Tatmin Düzeylerinin Karşılaştırılması. EMRE. 2009
  9-) Tez Adı: 40-45-Yas-Arasi-Bayanlarda-8-Haftalik-Pilates-Calismasinin-Esneklik-Ve-Denge-Uzerine-Etkileri”, . Konu: 40-45-Yas-Arasi-Bayanlarda-8-Haftalik-Pilates-Calismasinin-Esneklik-Ve-Denge-Uzerine-Etkileri. FİLİZ . 2005

  Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

  1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: SPORTİF YAŞAM KOÇLUĞUNUN ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE UYGULANABİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. SPORTİF YAŞAM KOÇLUĞUNUN ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE UYGULANABİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. 2015-2015
  Doç. Dr. Tekin ÇOLAKOĞLU

  Doç. Dr. Tekin ÇOLAKOĞLU

  Doç. Dr. Fikret SOYER

  Doç. Dr. Fikret SOYER