Hakkımızda

Derneğimizin temelleri;
1998-99 Eğitim-Öğretim döneminde, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi) Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri tarafından 2000 yılında oluşturdukları bir komite ile atıldı.
Çeşitli faaliyetlerde bulunan bu komite okul öğretim görevlilerince de destek buldu. Dönemin Spordan Sorumlu Devlet Bakanı tarafından kabul gören komite, sunduğu proje ile GSGM kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere Spor Yöneticilerinin “Sportif Eğitim Uzmanı” tanımlaması ile işe alımı hususunda temellerin atılmasını sağlandı.
Özellikle Kamu Personeli Yönetmeliğinde “Spor Yöneticisi” tanımlamasının yapılması ve bu alanda istihdamın artırılması konularını ele alan çalışmalar 2001 yılı meyvesini vermiştir. Spor Yöneticilerinin GSGM ve Spor Federasyonlarında çeşitli birimlerde görev alabilmesi için çeşitli bürokratik girişimlerde bulunuldu.
Bu komite üyelerinin de aralarında bulunduğu 24 kişilik kalabalık bir Kurucular Kurulu ile 10.10.2007 tarihi saat 16:10 itibari ile Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne kuruluş dilekçemizi teslim edilerek derneğimiz kurulmuş ve faaliyetlerine başladı.